Hjem > Nyheter > Innhold

03. Vi er alle krigere

Apr 01, 2020

Dawn går i stykker og

vi ser lys komme gjennom.

Dette er en krig!

Det er en krig uten våpen, bomber eller røyk

Men det er en krig med virus, tvil, frykt, rykter og diskriminering.

Men vi skal alle være krigere, mine kjære medmennesker!

Ikke bare legene, sykepleierne, politimennene og forskerne som skal kjempe

Alle av oss skal være krigerne i denne krigen.