Hjem > Nyheter > Innhold

02.what er glassburk?

Apr 03, 2018

02.what er glassburk?

Glassburk er mat og drikke og mange produkter, emballasjebeholdere, bruk av et bredt utvalg av glass er også et meget historisk emballasjemateriale. I tilfelle av mange typer emballasjematerialer inn i markedet, opptar glassbeholderen i drikkevareemballasje fortsatt en viktig posisjon, som den har andre emballasjematerialer som ikke kan erstatte emballasjegenskapene, ikke kan skilles fra

Råvarer og kjemisk sammensetning Flaskeglass Fittings består vanligvis av 7 til 12 råvarer. Hovedsakelig kvartsand, soda, kalkstein, dolomitt, feldspar, boraks, bly og bariumforbindelser. I tillegg er det klargjøringsmidler, fargestoffer, blekemidler, opacifiseringsmidler og andre hjelpematerialer (se glass). Grovpartikler av kvarts er vanskelig å smelte fullstendig; partikler for fine i smelteprosessen og utsatt for avskum og støv, noe som påvirker smelten, lett å plugge ovnen regeneratoren. Egnet partikkelstørrelse er 0,25 ~ 0,5 mm. For bruk av avfallsglass, vanligvis også tilsatt knust glass, er mengden vanligvis 20 til 60%, opp til 90%.