Hjem > Kunnskap > Innhold

04. Hva er "Glass"?

Jan 04, 2018

Glass er et ikke-krystallinsk amorft fast stoff som ofte er transparent.   Glass har utbredt praktisk, teknologisk og dekorativ bruk. De mest kjente og historisk eldste typene av glass er "silikatbriller" basert på kjemisk sammensatt silisiumdioksyd (silisiumdioksyd eller kvarts), den primære bestanddelen av sand.


Begrepet glass, i populær bruk, brukes ofte kun til denne typen materiale, som er kjent fra bruk som vindusglass og i glassflasker.   Av de mange kiselbaserte glassene som finnes, blir vanlig glass og beholder glass dannet av en bestemt type kalt soda-limeglass .


Soda-limeglass består av ca. 75% silisiumdioksid (SiO2), natriumoksid (Na2O) fra natriumkarbonat (Na2CO3), kalsiumoksid, også kalt lime (CaO), og flere mindre tilsetningsstoffer.