Hjem > Kunnskap > Innhold

03.Glassflaskeproduksjon

Nov 29, 2017

Hvordan flaskefabrikken produserer:


I stor grad er moderne glassbeholderefabrikker tredelt operasjoner: batchhuset , den varme enden og den kalde enden . Batchhuset håndterer råvarene; den varme enden håndterer produksjonen riktig - forehearth, glødende ovner og forming maskiner; og den kalde enden håndterer produktinspeksjonen og pakningsutstyret.

Glass Bottle(1).jpg

Inspeksjonsutstyr

Glassbeholdere er 100% inspiserte; automatiske maskiner, eller noen ganger personer, inspiser hver beholder for en rekke feil. I pressen og blåseforming , hvis et stempel og mugg er ute av justering, eller oppvarmet til feil temperatur, vil glasset holde seg til hver gjenstand og bli revet. I tillegg til å avvise feilbeholdere, samler inspeksjonsutstyr statistisk informasjon og relayer det til formingsoperatørene i den varme enden. Datasystemer samler feilinformasjon og sporer den til formen som produserte beholderen. Dette gjøres ved å lese mold nummeret på beholderen, som er kodet (som et tall eller en binær kode) på beholderen av formen som gjorde det. Operatørene utfører en rekke kontroller manuelt på prøver av beholdere, vanligvis visuelle og dimensjonale kontroller.