Hjem > Kunnskap > Innhold

02. La oss analysere den kjemiske sammensetningen av borosilikatglass

Mar 27, 2018

02. La oss analysere den kjemiske sammensetningen av borosilikatglass


Kjemisk sett erstatter borosilikatglasset boroksydpartikler i stedet for soda og kalkpartikler som finnes i mykt glass. Bor oksydet tjener som en fluss eller lim for å holde silikatpartiklene sammen med aluminiumoksid og natriumoksid. Fordi boroksidpartiklene er så små, holdes silikatet mer tett og resulterer i et mye sterkere glass.